Kdo jsme?

Jsme duchovní společenství lidí, kteří se ztotožňují s principy unitářství a jsou jim vlastní unitářské hodnoty. Scházíme se, abychom se navzájem obohacovali svými zkušenostmi, sdíleli radosti i starosti a abychom si byli navzájem oporou a povzbuzením na duchovní cestě i v běžném životě.

 

Teplická obec je součástí Náboženské společnosti českých unitářů. Scházíme se na pravidelných shromážděních, která se konají každý týden ve středu v 16.30 v sídle obce Nádražní nám. 10.
Shromáždění jsou vedena duchovním, vždy na dané téma, ale prostor je otevřený všem zúčastněným tak, abychom navzájem tvořili společenství. Navíc každé první pondělí v měsíci je vyhrazeno pro příspěvky členů a příznivců obce – literární, ale i hudební nebo výtvarné.

Kromě těchto shromáždění také pořádáme veřejné přednášky na zajímavá témata, připravujeme cyklus koncertů komorní hudby a další akce.

Naším posláním je přispívat k vytváření a rozvíjení kulturních a mravních hodnot
společnosti – chceme napomáhat rozvíjení a prohlubování duchovního života,
udržovat soulad mezi náboženstvím a všeobecným pokrokem, uplatňovat dobrou vůli a snášenlivost mezi lidmi, národy a rasami, usilovat o mravnost, úctu k životu a přírodě, o sociální spravedlnost a harmonický rozvoj osobnosti.

Unitářství má kořeny v antitrinitářském směru evropské reformace (nesouhlas s trojiční teologií v křesťanství).

Současné české unitářství vychází z myšlenek svého zakladatele Norberta Fabiána Čapka a čerpá z učení různých náboženských proudů, filozofů a duchovních mistrů minulosti i přítomnosti.

Jako unitáři věříme, “že existuje Řád vesmíru (Řád bytí) přesahující lidský rozměr, jehož podstata může být různě pojímána a nazývána. Klademe důraz na vlastní duchovní zkušenost každého člověka. Věříme, že toto duchovní poznání lze rozvíjet i prohlubovat.” (Ústava NSČU).

 

candle1-800